Ondersteuning bij herbestemming of restauratie van Twentse boerderijen

Boerderij en Landschap is een landelijk werkende organisatie, die zich richt op het behoud en de ontwikkeling van agrarisch erfgoed in Nederland. Boerderij en Landschap adviseert, verwerft, restaureert, ontwikkelt en exploiteert historische boerderijen en omringend erf en landschap die cultuurhistorisch en/of ecologisch gezien het behouden waard zijn. Per situatie wordt de meest passende wijze van aanpak bepaald. Twentse Erven werkt samen met Boerderij en Landschap. 

Hoewel ideële motieven aan de basis liggen van Boerderij en Landschap, worden vraagstukken op een zakelijke wijze benaderd. Waar mogelijk en nodig wordt gebruik gemaakt van subsidies, maar uitgangspunt is dat de projecten in elk geval in de exploitatiefase financieel zelfvoorzienend zijn. Boerderij en Landschap heeft zelf geen winstdoelstelling, maar streeft wel naar een financieel gezonde situatie, waardoor zij kan blijven investeren in verfraaiing en verbetering van het landschap. Dit betekent dat Boerderij en Landschap ondersteunt en meedenkt bij herbestemmings- en restauratievraagstukken rondom een boerderij of erf. 

 

Ook in Twente zijn er al diverse projecten waar Boerderij en Landschap de eigenaren ondersteunt met haar eigen inmiddels bewezen effectieve aanpak. Boerderij en landschap is onder andere betrokken bij een project op het landgoed Singraven: monumentale boerderijen krijgen een nieuwe bestemming met woningen en een zorglocatie. Verder is meegedacht over het bekende Erve Beernink in Losser. Daarbij  gaat het om de demontage en herbouw van een complete rijk-monumentale boerderij. De leegstaande monumentale boerderij Erve Laarhuis in Hengelo wordt getransformeerd tot horecalocatie. Tenslotte 'tOude Groothuys (ook wel genoemd het Spookhuis) in Hertme, waarbij de mogelijkheden rondom verplaatsing van het object worden vastgesteld in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Borne.

Voor meer informatie en voor onze referentieprojecten, zie ook de website van Boerderij en Landschap. U vindt daar ook de beschrijvingen van het project op Landgoed Singraven en het project Erve Beernink. Over Het Spookhuis leest u meer op deze plek. 

Hebt u een boerderij waarmee u  ontwikkelplannen heeft, neem dan vrijblijvend contact op per e-mail.  

Paul Scholten | Gijs Ensink – maart 2015

Boerderij en Landschap logo

Ga terug