Actualiteiten

Beleef het boerenerf(goed)!

(reacties: 0)

Beleef het boerenerf(goed) - foto IJsselacademie 2016
Beleef het boerenerf(goed)

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie, waaronder Twentse Erven, is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven. Het project biedt een vervolg op de herstelregeling zoals die door Twentse Erven werd uitgevoerd onder de vlag van Buurten in Twente en Buurten in Beeld.

Boerenbouwkunst

Overijssel is gezegend met een rijk bestand aan historische boerderijen, die als pareltjes van boerenbouwkunst in het agrarisch cultuurlandschap liggen. De architectuur van de bouwwerken verschilt per regio: van de typische melkveebedrijven in noordwest-Overijssel, de gemengde boerenbedrijven op de zandgronden tot en met de veenkoloniale akkerbouwbedrijven in het noordoosten. In alle verscheidenheid vertellen deze erven het verhaal van het zwoegen en zweten van vele generaties plattelanders. Ze bevatten tastbare herinneringen aan vervlogen tijden in de vorm van bijvoorbeeld een (bijna) gave voorgevel, originele deel- of niendeuren, siermetselwerk of een bijzondere sluitsteen.

Ankerpunten in het platteland

Binnen dit samenwerkingsproject vragen de partners gezamenlijk de aandacht voor het belang van het agrarisch erfgoed. De historische boerderijen dienen als cultuurhistorische ankerpunten op het platteland in ere gehouden te worden. Een klein steuntje in de rug helpt eigenaren vaak net even over de drempel om een karakteristiek element te behouden. In het bijzonder wordt de aandacht gevraagd voor bijgebouwen op het boerenerf. Deze opstallen zijn vaak kenmerkend voor de agrarische bedrijfstypen in de provincie, zoals de vaarschuren in de waterrijke kop, de karnhuisjes in Salland of de bakspiekers in Twente.

Subsidie voor restauratie

Voor de restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen is 40 procent subsidie beschikbaar met een maximum van € 3000. Voor herstel van (woon)boerderijen en schuren met een economische bestemming kan 20 procent worden aangevraagd, met een maximum van €4000. De aanvragen worden beoordeeld en uitgevoerd door de stichtingen IJsselhoeven, Sallands Erfgoed, Twentse Erven en Maarkels Landschap, met ondersteuning van de IJsselacademie en Monumentenwacht. Waar mogelijk brengt de IJsselacademie de geschiedenis en modernisering van dat erfgoed in beeld door op locatie een "infotainmentprogramma" te verzorgen. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Informatie over de voorwaarden van deelname en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website van de IJsselacademie (klik hier).

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.