Actualiteiten

Buurten en buurtgidsen

(reacties: 0)

Erve Meijer in de steigers
Erve Meijer, Geesteren, in de steigers

Het project Buurten in Twente zou niet kúnnen worden uitgevoerd zonder de deskundigheid van een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij worden buurtgidsen genoemd en vormen de verbindende schakel tussen de bewoners van historische boerderijen en het project in al zijn onderdelen.

Om er voor te zorgen dat de historische erven in heel Twente evenredig aan bod komen, is er binnen het project Buurten in Twente een verdeling gemaakt in zes buurten. In feite gaat het om een clustering van gemeenten. Voor elke als zodanig aangewezen buurt zijn één of twee vrijwilligers bereid gevonden om als buurtgids op te treden. Het zijn mensen met een grote interesse voor het agrarisch erfgoed en in de meeste gevallen ook met een professionele achtergrond, die maakt dat ze veel kennis hebben van de problematiek van het in stand houden van historische boerderijen. Zij zorgen ervoor dat de verschillende projectonderdelen gerealiseerd kunnen worden: het in kaart brengen van karakteristieke erven, het optekenen van Het Verhaal van de Twentse Boerderijen en het reconstrueren van de ontwikkeling van "de" Twentse boerderij. Ook kan de boerderijeigenaar bij hen terecht met eventuele vragen over de eigen boerderij.

Dit zijn de buurtgidsen en hun buurt:

Woont u in de buurt Hellendoorn en Twenterand, dan kunt u contact opnemen via deze website of door een e-mailbericht te sturen.

Lees alles over het project  Buurten in Twente elders op deze website.

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.