Actualiteiten

Buurten in Twente gaat verder

(reacties: 0)

Opknapwerkzaamheden aan boerderijtje in Langeveen
Herstelwerkzaamheden aan ontginningsboerderijtje in Langeveen. De topgevels zijn vernieuwd met brede zwarte planken. De oorspronkelijke indeling van de raamkozijnen in de voorgevel is teruggebracht. Windveren en het voegwerk volgen.

Het door Twentse Erven in gang gezette project Buurten in Twente stelt boerderijeigenaren in de gelegenheid om subsidie te verkrijgen voor het verrichten van opknapwerkzaamheden aan hun boerderij. De inschrijving is nu achter de rug en het is mooi om te zien dat zóveel eigenaren zich willen inzetten voor het opknappen van hun eigen erf.

De erven die zijn aangemeld voor het verkrijgen van subsidie, zijn (of worden nog) bezocht door één van de bouwkundigen van Twentse Erven. Deze bouwkundigen beoordelen het aangemelde project en uit de verkregen informatie wordt de toekenning van subsidie definitief bepaald. De eigenaren krijgen in de eerste helft van maart bericht over de uitslag. 

Ook een onderdeel van het project Buurten in Twente is het in beeld brengen van karakteristieke boerderijen en erven. Door de per cluster van gemeenten – de "buurten" – aangewezen buurtgidsen, is contact gezocht met de betreffende gemeenteambtenaren om de beschikbare informatie over karakteristieke erven in kaart te brengen. De buurtgidsen maken een selectie van erven – circa 20 per buurt – en zij streven ernaar om een representatief beeld te schetsen van de historische boerderijen in de betreffende buurt. De geselecteerde erven worden zichtbaar gemaakt op een interactieve kaart die op de website van Twentse Erven geraadpleegd kan worden.

Overigens blijkt dat per gemeente nogal verschillend wordt omgegaan met het agrarisch erfgoed. Een uitdaging voor de toekomst om daar meer synergie in aan te brengen! De interactieve kaart vormt daar wellicht een mooi startpunt toe.

Wat heeft er zich vroeger afgespeeld op het boerenerf? Hoe heeft een erf zich ontwikkeld tot de situatie zoals die nu is? De buurtgidsen gaan in gesprek met erfbewoners om de verhalen te beluisteren en op te tekenen. De gesprekken worden uitgewerkt en samen met de verhalen uit andere buurten gebundeld en gepubliceerd: Het Verhaal van de Twentse Erven.

Heeft u een verhaal dat u graag met anderen wilt delen, laat dat dan horen!  Stuur een e-mailbericht aan Buurten in Twente.

Klik hier voor meer informatie over het project.

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.