Actualiteiten

Erven en buurten

(reacties: 0)

De vierde Twentse Ervendag vond plaats op zaterdag 24 september 2016 onder zeer zomerse weersomstandigheden. Een vijftal erven in de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen kon worden bezocht. Een kleine vijftig donateurs en andere belangstellende maakte daarvan gebruik. Ook werd op deze dag de slotbijeenkomst gehouden van het project Buurten in Beeld. Een kort verslag:

Bezoek aan de boerenerven

De bewoners van de opengestelde erven hadden gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor herstelwerk in het kader van het project Buurten in Beeld en lieten dat zien aan de bezoekers. Zowel 's ochtends als 's middags bestond de gelegenheid om een erf te bezoeken en overal ontstonden spontaan interessante discussies en werden ervaringen uitgewisseld. Zowel de deelnemers als de bewoners van de erven die bezocht konden worden reageerden na afloop enthousiast.

Een paar foto's:

Bomen voor de buurtschappen

De Twentse Ervendag werd afgesloten door een bijeenkomst die was gewijd aan het project Buurten in Beeld. In Herberg de Pot in Markelo werden de resultaten van het project gepresenteerd in aanwezigheid van de betrokken wethouders van de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen, bewoners van boerderijen in de verschillende buurtschappen en andere genodigden.

Beide wethouders – Ellen Prent van Haaksbergen en Pieter van Zwanenburg van Hof van Twente – mochten de vernieuwde Digitale ervenkaart "openen". In deze kaart zijn nu ook – naast de gegevens van een enkele tientallen karakteristieke Twentse boerderijen - wetenswaardigheden opgenomen van de buurtschappen Kerspel-Goor (Hof van Twente) en Eppenzolder (Haaksbergen). Door op de button in de kolom rechts hiernaast te klikken kunt u de kaart bekijken, maar de buurtgegevens zijn vooralsnog niet zichtbaar. Dat komt nog.

Verder werden op deze bijeenkomst boeiende presentaties gegeven over onderdelen van het project Buurten in Beeld. Zo liet bouwkundig adviseur Philip Heitkamp (Anno '98) enkele resultaten van de met subsidie uit het project gerealiseerde herstelwerkzaamheden de revue passeren.

Door Jan-Hylke de Jong van Bureau Fenicks werden de uitkomsten van de door zijn bureau uitgevoerde inventarisatie van niet minder dan 1500 in het buitengebied van beide gemeenten gelegen historische boerderijen gepresenteerd. Hij liet zien dat de percentages leegstand en de verschillende stadia van onderhoud van de boerderijen, per buurt opvallende verschillen vertonen. De inventarisatie biedt de betrokken gemeenten een nuttig instrument ter ondersteuning van het erfgoedbeleid.

Aanwezige boerderijbewoners werden door Gerrit Dannenberg uitgedaagd een verhaal te vertellen dat onverbrekelijk verbonden is met hun erf.  Met enthousiasme werd aan zijn verzoek voldaan. Door dit soort oral-history wordt de geschiedenis van de boerderij verbonden aan het nu. Voor de huidige bewoners is dat vaak een belangrijke reden om hun erf te koesteren, voor het agrarisch erfgoed is het een bestaansvoorwaarde.

Tot slot bood bestuurslid Jos Hövels twee bomen aan, symbolisch in de vorm van een mini-beukenboompje, aan de bewoners van de buurtschappen Kerspel-Goor en Eppenzolder. De aanwezige wethouders moesten beloven ervoor te zorgen dat die bomen in het najaar op in het oog springende plekken zullen worden geplant.

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.