Actualiteiten

Groene golven in de procedures

(reacties: 0)

Discussiemiddag 25 juni 2015
Discussiemiddag 25 juni 2015

Is de zorg voor het behoud van het agrarisch erfgoed bij de Twentse gemeenten wel in goede handen? Dat was een  van de uitdagende vragen die op de door Twentse Erven geïnitieerde discussiemiddag aan de orde kwamen.

Een kleine twintig gemeentelijke ambtenaren met monumenten in hun portefeuille, of de ruimtelijke ordening van het platteland, waren op donderdag 25 juni 2015 bijeen in Reutum, op het fraaie Erve Deperman.

Twentse Erven ging met hen het gesprek aan over het behoud van historische boerderijen en erven en wat daar mee samenhangt. Wat betekent de verandering van functie voor een erf? Wat is het beschikbaar instrumentarium: voor het beleid, voor de regelgeving en voor de uitvoering? Hoe kom je tot effectieve samenwerking met de initiatief-nemende eigenaar? Wat is er aan financiële middelen voorhanden?

De deelnemers aan deze unieke bijeenkomst gingen enthousiast met elkaar in discussie, daartoe uitgedaagd door gespreksleider Anry Kleine Deters, voormalig cultuurwethouder van de Drentse  gemeenten Westerveld (in 2011 winnaar van de BNG-cultuurprijs) en Emmen. De aan het gesprek voorafgaande inleidingen boden de juiste inspiratie. Afke Draijer, directeur van de Monumentenwacht Overijssel en Flevoland, gaf een verhelderende toelichting op de komende nieuwe Erfgoedwet. En ook de door Bernard Stikfort, adviseur erfgoed en cultuurhistorie, aangedragen voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk van "zijn" gemeente Westerveld, spraken zeer tot de verbeelding.

Voor Twentse Erven bood deze discussiemiddag een prima gelegenheid om nog beter kennis te maken met de voor het werk van de stichting zo belangrijke gemeentelijke ambtenaren. De bijeenkomst heeft de toon gezet en meerdere gesprekken zullen zeker volgen.

Lees het complete verslag hier.

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.