Actualiteiten

Het wat en het waarom van een boerenerf

(reacties: 0)

De op 24 juni jl. gehouden bijeenkomst van de werkgroep die actief is in het kader van het project Buurten in Twente, stond in het teken van bouwkundige wetenswaardigheden. Twee ervaren bouwkundigen uit de werkgroep gaven op Erve Kleinsman in Haaksbergen uitleg over het ontstaan van het erf en de transformatie door de jaren heen.

Zo staat de endskamer schuin op de hoofdvorm vanwege het simpele feit dat er dan recht uitzicht was op de weg die hier vroeger voorlangs liep. En waar je kunt verwachten dat er in de loop der jaren alleen gebouwen bij komen, blijken er ook onderdelen verdwenen te zijn. De sporen van die verdwenen bouwsels zijn nu nog goed zichtbaar.

De ankerbalkgebinten zijn het meest kenmerkende onderdeel van het ook in Twente gebruikelijke Saksische boerderij-type. Ze hebben telmerken, en vormen samen in feite een bouwpakket. Op de deel van de boerderij en in de "oale schuppe" dragen de gebinten opeenvolgende nummering, en ze horen al van vroeger bij elkaar. De boerderij is in de loop der tijd aan de voorzijde uitgebouwd met twee gebinten en aan de achterzijde met één gebint.

Erve Kleinsman wordt vanwege de bijzondere historie van deze boerderij onderwerp van de in het project Buurten in Twente uit te voeren visualisatie Het erf door de jaren heen. Met plattegronden, historische informatie, foto's en een digitale driedimensionale verbeelding, wordt dit erf in elkaar opvolgende tijdsperiodes gepresenteerd. Elke bouwkundige verandering heeft een reden, en in de uitleg daarvan wordt de toeschouwer meegenomen door de tijd. Dit soort historische informatie biedt een unieke kijk op de ontwikkeling van het erf.

Het resultaat van de visualisatie zal worden gekoppeld aan de in ontwikkeling zijnde digitale kaart met meerdere Twentse boerderijen. Die kaart wordt in  de komende maanden gevuld met informatie die door de in het project Buurten in Twente actief zijnde buurtgidsen (zie de contactgegevens) wordt verzameld.  Ook zijn er twee enthousiaste fotografen bereid gevonden om het fotomateriaal hiervoor te verzorgen. De foto's bij dit nieuwsbericht geven daarvan alvast een eerste impressie. De digitale boerderijenkaart is naar verwachting in het najaar via deze website te bekijken.

< Ga terug

Reacties

Hebt u een vraag of een reactie? Laat het hieronder weten. De reacties worden eerst door de redactie gelezen en daarna gepubliceerd.