Oud Nieuws

Verschenen nieuwsbrieven

Met enige regelmaat verschijnt de Twentse Erven-nieuwsbrief. Daarin worden actuele gebeurtenissen aangekondigd. Meestal zijn dat onderwerpen die direct met Twentse Erven te maken hebben, soms gaat het ook om activiteiten van verwante organisaties. De verzending van de nieuwsbrief gaat per e-mail en de frequentie is ongeveer eenmaal per maand.

Vanaf deze pagina kunt u de verschenen nieuwsbrieven downloaden en nog eens nalezen. Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief meteen bij verschijnen toegezonden krijgen, dan kunt u zich inschrijven in de kolom rechts hiernaast.

Archief Actualiteiten

Per jaar geordend vindt u hieronder de verschenen actualiteiten van dat jaar. Start van de website was augustus 2014.

Archief Actualiteiten 2014

Michael Sijbom op Erve Wolhuis

Ambachtelijkheid en restauratie van boerderijen

Vakmanschap is onmisbaar voor het zorgvuldig restaureren en onderhouden van historische boerderijen en andere monumentale gebouwen. En het is dus goed dat op woensdag 13 november jl. bij de stichting RIBO op Erve Woldhuis in Hengelo een flink aantal gespecialiseerde timmerlieden en metselaars hun diploma in ontvangst mochten nemen. Voorzitter van Twentse Erven, Michael Sijbom, onderstreepte in zijn enthousiaste toespraak het belang van voortdurende aandacht voor historie en traditie in de bouwkunst, en natuurlijk vooral voor historische boerderijen.

> Lees meer...

Gebintonderdelen
Gebintonderdelen

Historische bouwmaterialen voor boerderijen

Voor eigenaren van boerderijen die hun historisch bezit willen opknappen of zelfs willen restaureren, is het goed te weten dat er in Twente een rijk gevuld depot bestaat met oude nog goed te gebruiken bouwmaterialen, vaak uit de directe omgeving afkomstig. De Stichting Materiaal voor Monumenten (MvM) zet zich in voor het hergebruik van historische bouwmaterialen bij de restauratie van monumentale panden. 

> Lees meer...

Overleg bij de schuur van Erve Sanderink in Volthe

Monumenten op het Twentse platteland

Het Twents agrarisch erfgoed verkeert in nogal wat verschillende stadia van onderhoud en gebruik. Dat merkten de vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van Twentse Erven toen zij op woensdag 29 oktober jl. een rondreis maakten langs in het oog springende erven, waarvan een paar met de status van rijksmonument. 

> Lees meer...

Ben Dierink van Erve Effink

Twentse Erven in Naober

In de herfstaflevering van het fraaie blad Naober wordt uitgebreid aandacht gevraagd voor de problematiek van het Twents agrarisch erfgoed. Onder de wat sombere titel “De ziel van het Twentse platteland bladdert af” wordt Ben Dierink van Erve Effink in Geesteren geïnterviewd. Ook Twentse Erven komt uitgebreid aan het woord. Lees op deze website het complete artikel.

> Lees meer...

Binnekieken op Erve Ensink

Veel belangstelling voor de Twentse Ervendag 2014

Zo’n 100 enthousiaste boerderijliefhebbers maakten gebruik van de mogelijkheid om op zaterdag 27 september jl. een bezoek te brengen aan één of meerdere van de in het totaal 12 opengestelde historische Twentse boerderijen. 

> Lees meer...

Oude vakwerkschuur

Openluchtmuseum Ootmarsum op zoek naar vakwerkschuren

Het Openluchtmuseum Ootmarsum wordt opnieuw ingericht. Er komt een uitbreiding, er worden gebouwen verplaatst en er komen er enkele nieuwe gebouwen bij. Het verhaal over het ontstaan van de landbouw in Twente wordt compleet gemaakt en straks is in het museumpark het verleden voor eenieder tastbaar en werkelijk mee te maken. Naast de boerderijen en de bijgebouwen die er al staan, is er ruimte voor en behoefte aan een drietal specifieke vakwerkschuren van minimaal 100 jaar geleden. Vakwerk: dus gebintenwerk.

> Lees meer...

Hut van Hans Mans

De bronnen van het Twents agrarisch erfgoed

Het Schattingsregister, het Verpondingsregister en de eerste complete kadastrale kaart, resp. uit 1475, 1601 en 1832: het zijn de bronnen waaruit veel af te leiden valt over het verleden van de Twentse boerderijen en hun bewoners. Tubantia geeft daarop een mooi inkijkje. In een gesprek met Henk Woolderink van de Oudheidkamer Twente komt het verhaal van vele keuterboertjes, van de eigendommen van de kloosters en van de kastelen naar voren. De Oudheidkamer brengt per richterambt in kaart wat er uit die rijke bronnen valt af te leiden.

> Lees meer...

Leegstand op het platteland

Van leegstand tot spookerf

Onder deze alarmerende titel vraagt Tubantia aandacht voor de toename van leegstand van agrarische gebouwen. Daarbij wordt verwezen naar een al eerder verschenen rapport van het Wageningen onderzoeksbureau Wing over de ontwikkelingen van de agrarsiche sector in Oost-Nederland, met name Noord-Oost Twente. In het meest negatieve scenario wordt de beëindiging van meer dan 1000 bedrijven in de periode van nu tot 2032 voorspeld. Dat is driekwart van het huidige aantal nog actieve bedrijven. Deze conclusies sluiten aan bij het recente landelijke onderzoek dat werd verricht door het bureau Alterra, ook uit Wageningen.

> Lees meer...

Erve Ensink, Vasse - foto Ewoud van Arkel

Noaberschap op het Twentse erf

Twentse Erven organiseert voor de tweede keer de Twentse Ervendag. Op zaterdag 27 september aanstaande kunnen liefhebbers binnenkijken bij boerderijen op verschillende locaties, verspreid over Twente. Het zijn zonder uitzondering mooie en inspirerende boerenerven die verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling en gebruik. De eigenaren willen graag hun verhaal vertellen en bezoekers rondleiden door het huis, door de bijgebouwen en over het erf. Een unieke belevenis bestemd voor mensen die zelf een boerderij bewonen en voor mensen die overwegen dat te gaan doen. Verder voor iedereen die het agrarisch erfgoed een warm hart toedraagt.

> Lees meer...