Oud Nieuws

Verschenen nieuwsbrieven

Met enige regelmaat verschijnt de Twentse Erven-nieuwsbrief. Daarin worden actuele gebeurtenissen aangekondigd. Meestal zijn dat onderwerpen die direct met Twentse Erven te maken hebben, soms gaat het ook om activiteiten van verwante organisaties. De verzending van de nieuwsbrief gaat per e-mail en de frequentie is ongeveer eenmaal per maand.

Vanaf deze pagina kunt u de verschenen nieuwsbrieven downloaden en nog eens nalezen. Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief meteen bij verschijnen toegezonden krijgen, dan kunt u zich inschrijven in de kolom rechts hiernaast.

Archief Actualiteiten

Per jaar geordend vindt u hieronder de verschenen actualiteiten van dat jaar. Start van de website was augustus 2014.

Archief Actualiteiten 2015

Verhalen achter de niendeure

Verhalen achter de niendeure

Gebundelde verhalen, samengesteld en uitgegeven door Twentse Erven. Het boekje met de titel Verhalen achter de niendeure is verkrijgbaar via deze website (klik hier voor het bestelformulier) en in de boekhandel. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de vrijwilligers van Twentse Erven vele trotse boerderij-bewoners gesproken. Boeiende verhalen werden verteld over het wonen op het oude boerenerf, over de ontstaansgeschiedenis van de boerderij en over de lotgevallen van voorgaande generaties bewoners. De verhalen waren vaak zo interessant, dat een aantal is opgetekend en gebundeld in deze van sfeervolle foto’s voorziene uitgave.

> Lees meer...

Boerenerven op het landgoed Twickel - cover

Boek over bouw, beheer en onderhoud van boerderijen

Goed nieuws: sinds kort is het boek Boerenerven op het landgoed Twickel van auteur Lennert Vrij weer te koop! Het bekende boek is een leidraad voor boeren, bewoners, beheerders en bouwers. Het biedt complete benadering van het boerenerf: het erf, de gebouwen, hun onderlinge relatie en de samenhang met het omringende landschap.

> Lees meer...

Hester Maij en Michael Sijbom op Erve Geerdink in Vasse

Dode stenen en levende verhalen

 

Een betere plek om gedeputeerde Hester Maij te ontvangen, is er niet te vinden: de nog door de architect Jan Jans aangepaste grote kamer van de imposante boerderij op het Landgoed Geerdink in Vasse. Twentse Erven had de gedeputeerde op 12 november 2015 op bezoek voor de presentatie van de voorlopige resultaten van het project Buurten in Twente. Dit in de afgelopen maanden uitgevoerde en nu bijna afgeronde project, is gefinancierd door de provincie in het kader van het erfgoedprogramma Het Verhaal van Overijssel.

> Lees meer...

Erve Geerdink in Vasse - foto TE 2014

Subsidie herbestemming

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde - ook historische boerderijen - kunnen vanaf 1 oktober jl. weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

> Lees meer...

Erve Demmers bij Lonneker in de vroegte

De derde Twentse Ervendag

Voor de derde keer organiseerde Twentse Erven de Twentse Ervendag, deze keer op zaterdag 26 september jl.. Weer wisten bijna 100 enthousiaste boerderijliefhebbers de weg te vinden naar de opengestelde erven, verspreid door Twente. Zij bezochten één of meer van de 10 deelnemende boerderijen.

> Lees meer...

Erve Kleinsman

Het wat en het waarom van een boerenerf

De op 24 juni jl. gehouden bijeenkomst van de werkgroep die actief is in het kader van het project Buurten in Twente, stond in het teken van bouwkundige wetenswaardigheden. Twee ervaren bouwkundigen uit de werkgroep gaven op Erve Kleinsman in Haaksbergen uitleg over het ontstaan van het erf en de transformatie door de jaren heen.

> Lees meer...

Discussiemiddag in Reutum

Groene golven in de procedures

Is de zorg voor het behoud van het agrarisch erfgoed bij de Twentse gemeenten wel in goede handen? Dat was een  van de uitdagende vragen die op de door Twentse Erven geïnitieerde discussiemiddag aan de orde kwamen.

Een kleine twintig gemeentelijke ambtenaren met monumenten in hun portefeuille, of de ruimtelijke ordening van het platteland, waren op donderdag 25 juni 2015 bijeen in Reutum, op het fraaie Erve Deperman.

> Lees meer...

Erve Meijer in de steigers

Buurten en buurtgidsen

Het project Buurten in Twente zou niet kúnnen worden uitgevoerd zonder de deskundigheid van een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij worden buurtgidsen genoemd en vormen de verbindende schakel tussen de bewoners van historische boerderijen en het project in al zijn onderdelen.

> Lees meer...

Tongvaren in waterput

Oproep: Tongvaren in oude waterput

Een trotse boerderijeigenaar nam contact op met Twentse Erven omdat hij een probleem heeft. Hij heeft zelf wel een oplossing voor dat probleem bedacht, maar hij beseft dat hij dan niet goed bezig is. Tja, wat doe je dan?

> Lees meer...

Erve Wendezoele op landgoed Twickel

Leve de Twentse Erven

Onder deze titel is in de februari-aflevering van het blad Monumentaal een aardig artikel te vinden over het werk van Twentse Erven. Bouwkundige Philip Heitkamp – actief in verschillende werkgroepen – verwoordt de betekenis van de stichting voor het in stand houden van het agrarisch erfgoed en de rol die een project als Buurten in Twente daarin kan vervullen. Ter gelegenheid van de publicatie van dit artikel heeft de uitgever van Monumentaal voor boerderijenliefhebbers een voordelig aanbod in petto.

> Lees meer...

Opknapwerkzaamheden aan boerderijtje in Langeveen

Buurten in Twente gaat verder

Het door Twentse Erven in gang gezette project Buurten in Twente stelt boerderijeigenaren in de gelegenheid om subsidie te verkrijgen voor het verrichten van opknapwerkzaamheden aan hun boerderij. De inschrijving is nu achter de rug en het is mooi om te zien dat zóveel eigenaren zich willen inzetten voor het opknappen van hun eigen erf.

> Lees meer...

Kaart van Diepenheim uit 1865

Onderzoek naar boerderijen in het richterambt Diepenheim

De Oudheidkamer Twente heeft de verschijning van het “e-boek” Richterambt Diepenheim aangekondigd. Het is het zesde deel in de serie over historisch boerderij-onderzoek in de richterambten van Twente, samengesteld door de werkgroep boerderijonderzoek van de Oudheidkamer. Ook voor mensen die meer willen weten over de achtergrond van hun boerderij zijn deze publicaties een onmisbare bron van kennis.

> Lees meer...

De sloop van de boerderij Homölle

Daar gaat weer een boerderij...

Soms is er niks aan te doen. Dan is alles volgens het boekje gegaan, zijn alle procedures netjes doorlopen, zijn er geen formele bezwaren ingekomen en zijn de vergunningen in orde. De oude boerderij wijkt voor nieuwbouw. In dit geval gaat het om het Erve Homölle in Brammelo onder Haaksbergen, een gaaf voorbeeld van een karakteristieke historische boerderij op een erf met een verhaal dat eeuwen terug gaat.

> Lees meer...

Erve De Meijer boeit!

Ambassadeurs Twentse Erven: het begin van het vervolg

Wonen en werken in een historische boerderij betekent “wonen in geschiedenis”, in een verhaal dat vaak vér terug gaat.  Voor mensen die ervoor gekozen hebben, is dát precies de reden om niet ánders te willen. De gebreken, de tegenslagen en de kosten die onvermijdelijk horen bij zo’n oud huis, nemen ze op de koop toe.
Zo’n 40 enthousiaste boerderijeneigenaren – sommige nog aan het begin van een verbouwproces – waren op 22 januari jl. bijeen op het zorgvuldig gerestaureerde en van een nieuwe functie voorziene Erve Deperman in Reutum. Zij waren daar om hun ervaringen met elkaar te delen en om te luisteren naar voordrachten met bruikbare tips en aanbevelingen.

> Lees meer...

Te herstellen raampje

Inschrijving voor subsidieregeling gesloten

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan historische boerderijen en bijgebouwen is gesloten.  Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de regeling is behoorlijk groot en afkomstig uit bijna alle gemeenten van Twente. Vele daken moeten wind- en waterdicht worden gemaakt, windveren hersteld, kozijnen, ramen en luiken vernieuwd, staldeurtjes vervangen en voegwerk gerepareerd. Bij elkaar valt er in Twente heel wat op te knappen...

> Lees meer...