Oud Nieuws

Verschenen nieuwsbrieven

Met enige regelmaat verschijnt de Twentse Erven-nieuwsbrief. Daarin worden actuele gebeurtenissen aangekondigd. Meestal zijn dat onderwerpen die direct met Twentse Erven te maken hebben, soms gaat het ook om activiteiten van verwante organisaties. De verzending van de nieuwsbrief gaat per e-mail en de frequentie is ongeveer eenmaal per maand.

Vanaf deze pagina kunt u de verschenen nieuwsbrieven downloaden en nog eens nalezen. Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief meteen bij verschijnen toegezonden krijgen, dan kunt u zich inschrijven in de kolom rechts hiernaast.

Archief Actualiteiten

Per jaar geordend vindt u hieronder de verschenen actualiteiten van dat jaar. Start van de website was augustus 2014.

Archief Actualiteiten 2016

Schilderwerk aan luiken en kozijnen

Enthousiasme over project 'Buurten in Beeld'

In het jaar 2016 heeft de Stichting Twentse Erven het project Buurten in Beeld uitgevoerd. Het project liep van 1 februari 2016 tot 27 november en werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van het programma Het Verhaal van Overijssel. Het Project bestond uit vier onderdelen.

> Lees meer...

Erve Meerbekke, Hezingen

Afschaffing monumentenaftrek uitgesteld!

Minister Bussemaker heeft op woensdag 9 nov. jl. in haar brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het voorstel voor de afschaffing van de monumentenaftrek voor in elk geval één jaar – 2017 – van de baan is. In feite stelt ze haar wetsvoorstel uit tot 2018. Ze gaat daarmee in op de door de erfgoedorganisaties gezamenlijk uitgesproken wens om meer tijd te nemen de voorgenomen subsidieregeling beter te onderzoeken. 

> Lees meer...

Erve De Oppasser in Langelo (Haaksbergen, Langkeet)

Erven en buurten

De vierde Twentse Ervendag vond plaats op zaterdag 24 september 2016 onder zeer zomerse weersomstandigheden. Een vijftal erven in de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen kon bezocht worden en een kleine vijftig donateurs en andere belangstellende maakte daarvan gebruik. Ook werd op deze dag de slotbijeenkomst gehouden van het project Buurten in Beeld.

> Lees meer...

Beleef het boerenerf(goed) - foto IJsselacademie 2016

Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie, waaronder Twentse Erven, is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven. Het project biedt een vervolg op de herstelregeling zoals die door Twentse Erven werd uitgevoerd onder de vlag van Buurten in Twente en Buurten in Beeld.

> Lees meer...

Donateursdag 2016 op Erve de Wezel

Donateursdag 2016

De timing was bijna perfect: als het regende zaten we binnen, als we buiten waren scheen de zon. Op zaterdag 2 juli 2016 hield Twentse Erven haar eerste echte donateursdag. Een flink aantal van de huidige 65 donateurs was aanwezig. Het thema van de dag was knooperven. De locatie, deels op het fraaie Erve de Wezel - voor een prima lunch -, deels op de boerderij De Helle, deels op Erve Nijland. En dat allemaal tegen het decor van het prachtige buitengebied van Diepenheim.

> Lees meer...

Rijksmonument in Twente

Enquête vergunningsplicht rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de effecten van het afschaffen van de vergunningplicht voor bepaalde bouwkundige activiteiten aan rijksmonumenten. De enquête is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE wil graag weten hoe die "vergunning-vrijheid" heeft uitgepakt voor de eigenaren van monumenten, in dit geval die van de (rijks)monumentale boerderijen.

> Lees meer...

Erve 't Witte Veen, herstel metselwerk en kozijnen - foto TE 2015

Subsidieronde afgesloten

Na een succesvol afgerond hersteljaar 2015, was er ook in 2016 de mogelijkheid voor Twentse erf-eigenaren een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een herstelsubsidie. Gezien de hoeveelheid aanmeldingen bleek wel dat de naamsbekendheid van de boerderijenstichting Twentse Erven gegroeid is. 34 aangemelde projecten werden onderzocht en na zorgvuldige toetsing aan de voorwaarden bleken 25 daarvan in aanmerking te kunnen komen voor eventuele subsidie. Vorig jaar konden 26 erf-eigenaren met een bijdrage in de herstelkosten worden bijgemaakt. 

> Lees meer...

MooiOverijssel maakt opnames van Erve Demmer - foto TE 2015

Mooi Overijssel!

Het karakteristieke Erve Demmer in Lonneker figureert in het programma Mooi Overijssel, het online videoplatform van RTVOost. De eigenaren Kamiel Niezink en Linda Raanhuis vertellen in het filmpje enthousiast over hun ervaringen met het ingrijpende verbouwproces van hun boerderij. Ook Twentse Erven komt aan het woord.

> Lees meer...

Digitale ervenkaart overzicht

Twentse erven in beeld

De Digitale ervenkaart, een unieke via internet toegankelijke kaart die de diversiteit van karakteristieke boerderijen en erven in Twente zichtbaar maakt, is vanaf nu te bezoeken!

Twentse Erven heeft deze Digitale ervenkaart laten ontwikkelen in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. De kaart is in volle glorie te bekijken door te klikken op de in de rechterkolom hiernaast zichtbare knop.

> Lees meer...

Laanbeplanting

Nieuwe subsidieronde voor boerderijen

Boerderijeigenaren die in aanmerking willen komen voor subsidie op herstel- en opknapwerkzaamheden aan hun historische boerderij of aan het omliggende erf kunnen zich vanaf nu aanmelden. Het project Buurten in Beeld is officieel van start gegaan. Op deze website is alle benodigde informatie te vinden. De aanmeldingstermijn is gesloten op 1 maart 2016.

> Lees meer...