erve Geerdink

De grond met andere erve in deze streek is meer dan 1000 jaar oud.

Bakstenen boerderij van het dwarshuistype met tweekapsschuur uit 1905. Aan weerszijden van het resaliet een 8-ruits schuifvenster met glas-in lood. Op de hoeken van de gevel twee vazen, en op de punt van de gevel staat een kruis op een aanzetsteen. Het tweekaps bedrijfsgedeelte ligt onder een dubbel zadeldak, gedekt met friese pannen, op de buitenste dakschilden.
In het woonhuisgedeelte is nog een eenvoudige tegelkamer aanwezig. De waardering; De boerderij met tweekapsschuur van cultuur en architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang.

Tevens gave eenbeukige vakwerkschuur. Vakwerk gedicht met baksteen en planken uit 1850. Hooischuur in vakwerk, gedicht met baksteen en planken.
Jaartalstenen in de achtergevels van de boerderij.

In de loop van de vijfde eeuw heeft de eerste familie Geerdink uit Saksen zich in Vasse op het erve gevestigd. De Saksische familietak bestond uit 14 gezinnen. Pastoor Johannes Geerdink geboren op het erve Geerdink in 1803 is bekend om zijn bijdrage aan de geschiedschrijving van Twente. Geerdink had grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn eigen streek.
Hij was zeer bevriend met dr. Schaepman de bekende politicus en dichter. Geboren als zoon in 1844 van de toenmalige burgemeester van de gemeente Tubbergen.
Dr. Schaepman heeft zodoende een band met het erve Geerdink.

Dr. Schaepman schrijft in het boekje van mr. G.J. Ter Kuile in 1919 het volgende;

Aan mijnen vriend E.Geerdink pastoor te Vianen, ter gelegenheid van diens 25 sten gedenkdag der priesterwijding, herdenkend hoe lang voor de dagen der Hervorming reeds in de eersten Christentijd diens voorouders op Geerdinkserf in Vasse leefden en arbeidden en eerst bij den dood van den broeder van E.Geerdink deze hoeve overging aan een nieuwen stam.

Een gedeelte van het gedicht;

Uw erf zal duizend jaren,
Zoo spreekt des Heeren mond,
Uw nageslacht bewaren
Op dezen vrijen grond
En sluit de kring dier jaren,
Voleindigd dan te saam,
Dan siert een heilige krone
Uw ouden vrijen naam.

 • Type boerderij: Wonen
 • Aanwezige uitbouwen:
 • Dakvorm: dwarshuistype
 • Buurtschap: vasse
 • Bouwjaar: 1850
 • Straatnaam: Beekzijdeweg
 • Huisnummer: 33
 • Postcode: 7661RV
 • Plaats: Vasse
 • Lengtegraad: 6.8364000320435
 • Breedtegraad: 52.424861907959

Omgeving

 • Oude schuur
 • Kap schuur
 • Bakhuis Karnhuis
 • Kapberg
 • Kippenhok
 • Waterput
 • Moestuin
 • Siertuin
 • Boomgaard
 • Haag
 • Oprijlaan
 • Oude bomen
Kom ook op de ervenkaart!
Twentse Erven heeft de Digitale ervenkaart laten ontwikkelen in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. De kaart is in volle glorie te bekijken door op de afbeelding hiernaast te klikken.
Twentse Erven wil met de digitale kaart de vele mooie erven die er in Twente gelukkig nog te vinden zijn in beeld brengen. Door middel van duidelijke basisinformatie en met het tonen van vele fraaie foto's wordt gestreefd naar een representatief overzicht van boerderijen, met spreiding over heel Twente.
Meld je aan
Op de hoogte blijven?