Ervenkaart aanmelden

De Digitale ervenkaart

Twentse Erven heeft de Digitale ervenkaart laten ontwikkelen in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. 

Twentse Erven wil met de digitale kaart de vele mooie erven die er in Twente gelukkig nog te vinden zijn in beeld brengen. Door middel van duidelijke basisinformatie en met het tonen van vele fraaie foto’s wordt gestreefd naar een representatief overzicht van boerderijen, met spreiding over heel Twente.

Buurtgidsen (voor meer informatie: klik hier) en fotografen zijn aan de slag met het opsporen van karakteristieke erven in hun buurt. Er zijn inmiddels al zo’n 65 boerderijen geplaatst op de Digitale ervenkaart. 

Beschrijving van boerderijen 

Als eerste stap wordt de basisinformatie van het betreffende erf vastgelegd (locatie, bouwjaar, aanwezigheid van karakteristieke bebouwing, streekeigen erfbeplanting, etc.). Er wordt een serie foto’s van het erf en de gebouwen aan toegevoegd. Dat laatste gebeurt alleen als de eigenaar daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Naast deze basisinformatie is het mogelijk om op eenvoudige wijze teksten, plattegronden, mediabestanden, etc. toe te voegen. In de loop van de tijd groeit daardoor het “archief” van het erf. Voor een aantal boerderijen is dat al gebeurd in de vorm van de beschrijving van de bouwkundige ontwikkeling van de boerderij in tijdlagen, compleet met driedimensionale constructietekeningen. Zie Erve Kleinsman in Haaksbergen (klik hier) en Erve Zuid in Wierden (klik hier).

Verhalen

De resultaten van de projecten Buurten in Twente en Buurten in Beeld worden als extra informatie toegevoegd. Daarbij gaat het onder meer om de verhalen en interviews zoals opgetekend door Gerrit Dannenberg in het boekje Verhalen achter de Niendeure (nog leverbaar). De uitkomsten van de inventarisatie van boerderijen in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente leveren materiaal.  En ook uit de gesprekken die worden gevoerd met buurtbewoners in het kader van Het Verhaal van Twente zullen wetenswaardigheden naar voren komen die de moeite waard zijn om te worden opgenomen in de Digitale ervenkaart. 

Eigen boerderij 

Het is denkbaar dat eigenaren en bewoners zélf ook waardevolle gegevens over hun al opgenomen erf verzameld hebben. Die informatie kan desgewenst worden toegevoegd aan de al aanwezige basisinformatie. Beschikt u over bruikbaar materiaal, stuur dan een e-mailbericht aan: kaart@twentse-erven.nl

Als u een erf bewoont dat nog niet op de kaart staat, maar dat u toch graag opgenomen ziet, dan kunt u het beste contact opnemen met de buurtgids in uw buurt. Klik hier. Ook kunt u een e-mailbericht sturen aan kaart@twentse-erven.nl.

En bent u geïnteresseerd in de wijze waarop een erf wordt beschreven, zie dan het hieronder genoemde en te downloaden invulformulier. Als u wilt kunt u het formulier printen, invullen en opsturen aan Twentse Erven (zie voor het adres de contactpagina)

Makers en medewerkers 

Veel van de actuele foto’s op de kaart zijn gemaakt door Anita van der Palen-Hahyary, Marinus Veneman en Ben Haarhuis. De driedimensionale bouwtekeningen zijn gemaakt door Paul Koster. Het bouwkundig onderzoek is door hem, Philip Heitkamp en Rob Hazelhoff verricht.

Aanmelden voor de ervenkaart

Op de hoogte blijven?