Peddemorsboerderij
Type boerderij: Hallehuistype
Aanwezige uitbouwen: Onderschoer
Dakvorm: Topgevel Wolfseind

Fietsen langs historische erven

Door: Henk Robben

Het voorjaar nodigt weer uit tot het maken van mooie fietstochten.
Het Twentse Platteland leent zich daar heel goed voor.
Tijdens zo’n fietstocht krijg je een goed beeld van de
ontwikkelingen op het platteland in de afgelopen 100 jaar.
Ontwikkelingen die voor een belangrijk deel gestuurd zijn door het
landbouwbeleid. Dit beleid leidde voor onze agrarische gezinnen
onvermijdelijk tot schaalvergroting. En zo ontstonden bijvoorbeeld
eind jaren ‘70 begin jaren ‘80 van de vorige eeuw de eerste
ligboxenstallen die in de plaats kwamen van de traditionele
grupstallen. Later zijn deze door verdere intensivering gemoderniseerd
of leeg komen te staan. Dit geeft niet altijd een fraai aanzien.
Wat wel een mooi aanzien geeft zijn de historische erven. Gelukkig
zijn er daarvan in onze regio een flink aantal behouden gebleven.
De Stichting Twentse Erven zet zich in voor het behoud van deze
historische erven in Twente. Om de erven beter zichtbaar te maken
voor het grote publiek zijn er een twee fietsroutes langs de erven gemaakt.
De routes zijn ontwikkeld samen met het routenetwerk Twente dat
ook de fietsknooppunten ontwikkeld heeft.
Meer informatie en de routes vindt u hier

Veel fietsplezier!

Op de hoogte blijven?