Privacystatement

De website WWW.TWENTSE-ERVEN.NL wordt u aangeboden door de stichting Twentse Erven.

Twentse Erven gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich aan de voorschriften gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (v/h Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Twentse Erven gebruikt (nu of in de toekomst) de persoonlijke gegevens die u invoert (naam, contactgegevens, beroep, interesses) op de volgende wijze:

Om u in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een aantal diensten die door de website worden aangeboden, t.w.:

  • periodieke toezending van de nieuwsbrief;
  • deelname aan fora;
  • het raadplegen, downloaden of printen van teksten uit het archief;
  • het aanmaken en versturen van eigen dossiers.

De redenen dat u uw gegevens invoert zijn de volgende:

  • het maakt mogelijk dat de verzending van de nieuwsbrief efficiënt plaatsvindt;
  • u kunt eenvoudig bij reeds eerder door u opgeslagen informatie;
  • het geeft Twentse Erven meer inzicht over het gebruik en biedt daarmee mogelijkheden de website adequaat aan te vullen en te verbeteren.

Twentse Erven zal de door u ingevoerde persoonlijke gegevens in geen geval doorspelen aan een derde partij. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die niet door onbevoegden kan worden benaderd.

De gegevens kunnen door u zelf te allen tijde worden gewijzigd en aangepast, dan wel uit het systeem verwijderd. Een bericht met de opdracht daartoe kunt u zenden aan info@twentse-erven.nl. U ontvangt een bevestiging van uw opdracht.

Twentse Erven maakt gebruik van cookies, kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

WWW.TWENTSE-ERVEN.NL en aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Twentse Erven aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Het is op geen enkele manier toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Twentse Erven.

Twentse Erven kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Twentse Erven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Twentse Erven is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.


De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Nadere informatie

Indien u vragen mocht hebben over de privacy of aansprakelijkheid dan kunt u een email bericht sturen aan info@twentse-erven.nl.

Op de hoogte blijven?