Gevel- en stiepelteken

Gevel- en stiepelteken

Typisch voor vooral Oost-Twente is ook het gebruik van fraaie houten geveltoptekens als beëindiging van de nok. Deze decoratieve tekens bezaten in opzet vaak een symbolische betekenis en zouden bedoeld zijn geweest voor het afweren van onheil. Daarnaast werd hiermee soms ook uitdrukking gegeven aan de religieuze groepering waartoe men behoorde. Een vergelijkbare symboliek trof men ook aan bij de decoratieve tekens die traditioneel werden aangebracht op de uitneembare middenstijl van de deeldeuren (de ‘stiepel’) of in de vorm van religieus getinte teksten boven de deeldeuren. De geheimzinnige stiepel- en topgeveltekens hebben boerderijonderzoekers en volkskundigen reeds lang bezig gehouden, en over de oorsprong van deze tekens bestaan allerlei – soms aanvechtbare – theorieën.

Stiepelteken Andreaskruis op middeler in niendeuren
Gevelteken Erve Meerbekke, Springendal
Op de hoogte blijven?