Erve Huiskes
Type boerderij: Hallehuistype
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm: Topgevel2Zijdig

Bijdrage voor restauratie Twentse Erven

De boerderijenstichting Twentse Erven heeft als doelstelling het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, hun interieurs, hun bijgebouwen en hun erven. Twentse Erven wil een vraagbaak zijn voor mensen die op zoek zijn naar informatie en advies over bouwkundige en historische wetenswaardigheden. Het behoud van de historische boerderijen en erven in Twente is van veel betekenis voor een leefbaar platteland.

Bijdrage voor restauratie via het project 

 “BELEEF HET HISTORISCHE TWENTSE ERF” 

kunnen eigenaren van een erf een bijdrage ontvangen voor herstel en restauratie werkzaamheden.

Het gaat om een financiële bijdrage voor het uitvoeren van herstel- of restauratiewerkzaamheden op boerenerven die de moeite van het bewaren waard zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om herstelwerkzaamheden van het dak, de gevel, de ramen en de deuren van de boerderij, een oude schuur, een kook- of bakhuis, of een karakteristiek kippenhok. 

Herstelwerk vanaf € 6.000,- komt al in aanmerking voor een bijdrage. Het werk moet uitgevoerd worden voor 15 november 2024 en de uitvoering mag pas starten na het intakegesprek.

De aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2023. Het budget is beperkt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie en het aanmeldformulier op www.twentse-erven.nl

Twentse erven kan deze bijdrage beschikbaar stellen uit een subsidie van de provincie Overijssel. 

Op de hoogte blijven?