Erve Otman (Otting)
Type boerderij: Hallehuistype
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm: Topgevel2Zijdig

Schoolklassen zijn welkom op historische boerenerven in Twente

Door heel Twente verspreid staan historische boerderijen met oude interieurs en typische (bij)gebouwen ingepast in het Twentse landschap. Met het onderwijspakket ‘Welkom op het Twentse erf!’ wil de Stichting Twentse Erven, leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool kennis laten maken met dit historisch erfgoed in hun eigen omgeving.

In het najaar van 2019 heeft de Stichting samen met Onderwijskundigen Zeeman en de Regt een onderwijspakket opgesteld. Dit onderwijspakket is getest met leerlingen van basisschool Bernardus in Saasveld en de School met de Bijbel in Notter-Zuna. Na een voorbereidende les op school is er een bezoek gebracht aan het oude erf de Fraank van de familie Veldhuis door de leerlingen uit Saasveld. De leerlingen uit Notter-Zuna hebben een bezoek gebracht aan het oude erf Woolderink in Wierden. Op beide erven stonden allerlei praktijkactiviteiten voor de leerlingen klaar, zoals zoek- en gluuropdrachten, grondboren en water zoeken onder leiding van een echte wichelroedeloper. Na de praktijkmiddag is de lessenserie afgesloten met een terugkoppeling en een doe-opdracht op school. Na het volgen van het lesprogramma hebben de leerlingen allemaal een officieel erf-paspoort ontvangen. De tijd die nodig is  lesprogramma is ingeschat op 6 tot 8 uur binnen een doorlooptijd van maximaal 2 weken.

Op basis van de positieve ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de testfase in Saasveld en Notter-Zuna is het onderwijspakket aangepast. Door vormgever Mirjam Borger heeft het totale pakket een frisse en mooie opmaak gekregen. Op onderstaande afbeeldingen treft u een impressie van het onderwijspakket. De Stichting is trots op het eindresultaat en wil het onderwijspakket graag delen met zo veel mogelijk basisscholen in Twente. Het onderwijspakket is digitaal beschikbaar. De eerste contacten met diverse basisscholen in de regio zijn al gelegd. Vanwege de coronacrisis is het, zoals het nu lijkt, niet mogelijk om in juni 2020 nog een aantal gastlessen te kunnen verzorgen. Helaas. We verzetten onze activiteiten zodat we in het najaar van 2020 met een aantal nieuwe klassen een historisch erf in hun eigen omgeving kunnen bezoeken.

Vindt u als eigenaar van een historisch erf het interessant om basisschoolleerlingen op uw erf te ontvangen en rond te leiden? Heeft u als basisschool en/of leerkracht van basisschoolleerlingen groep 7 en 8 interesse in het onderwijspakket? Voor meer informatie en/of belangstelling kunt u zich melden bij de Stichting Twentse Erven via info@twentse-erven.nl. We delen het onderwijspakket graag!Het opstellen van het onderwijspakket is onderdeel van het project Historische erven in Twente (HeiT). Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel in het kader van het programma Het Verhaal van Overijssel 2018.

Losser, 9 april 2020

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Miriam Leferink,

Pratensis – adviseurs landelijk gebied, telefoon 06 461 41 701.

Op de hoogte blijven?