Klein Soestdijk
Type boerderij:
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm:

Restauratiewerkzaamheden uitgevoerd op tien historische boerenerven in Twente

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft de Stichting Twentse Erven in 2019 een financiële bijdrage van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op verschillende historische boerenerven.

In de periode van 1 april tot 15 mei 2019 konden belangstellende erfeigenaren een verzoek tot een bijdrage indienen bij de Stichting Twentse Erven. In totaal heeft de stichting 16 aanvragen ontvangen uit geheel Twente. Deze aanvragen zijn op basis van de ontvangstdatum beoordeeld op volledigheid en de vooraf gestelde voorwaarden. Elf erfeigenaren hebben in juli 2019 een bericht gekregen dat zij in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 5.000,- per eigenaar. De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn in de loop van 2019 en begin 2020 uitgevoerd en opgeleverd. Uiteindelijk hebben 10 erfeigenaren de werkzaamheden die in aanmerking komen voor een bijdrage kunnen uitvoeren. De meeste erfeigenaren hebben inmiddels de toegezegde bijdrage ontvangen.

Hieronder een beeldverslag van de uitgevoerde herstel-/restauratiewerkzaamheden op de verschillende erven. Als stichting hopen we een aantal erven dit jaar te kunnen bezoeken tijdens de jaarlijkse Twentse Ervendag op zaterdag 26 september 2020 zodat wij en andere belangstellenden de uitgevoerde werkzaamheden kunnen bekijken.

Het herstel-/restauratieproject is onderdeel van het project Historische erven in Twente (HeiT). Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel in het kader van het programma Het Verhaal van Overijssel 2018.

Op de hoogte blijven?