Erve Helleman
Type boerderij:
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm:

Twentse Erven dag, het vervolg!

Twentse Ervendag 2019
Zaterdag 5 oktober vindt de zevende editie plaats van de jaarlijkse Twentse Ervendag. Op deze dag zijn een aantal erven opengesteld voor donateurs van Twentse Erven en iedereen die belangstelling heeft voor het Twentse boerenhuis en erf.
De vijf opengestelde erven liggen dit jaar allemaal op of om het Landgoed Twickel in de gemeenten Hof van Twente en Hengelo. De afsluitende bijeenkomst is op Erve Woldhuis aan de Haarweg 5 in de gemeente Hengelo. Iedere deelnemer wordt daarbij uitgenodigd voor de afsluitende bijeenkomst rond 16:00 uur met een hapje en een drankje.

Via de website www.Twentse-erven.nl of info@twentse-erven.nl kunt u zich aanmelden voor een bezoek aan maximaal drie erven. De bezoektijden zijn 10.00, 12.00 en 14.00 uur. Per bezoektijd kunnen maximaal 12 belangstellenden deelnemen. De kosten per bezoek zijn 5 Euro per deelnemer, dat ter plekke (liefst gepast) voldaan dient te worden. Opgave is mogelijk tot en met 3 oktober.

Erve Asbroek aan de Wolfkaterweg 76, 7554 PN, Beckum: gemeente Hengelo
In het fraaie buitengebied van Beckum ligt een aantal Twickelboerderijen. Erve Asbroek ligt al sinds de 14e eeuw aan de Wolfkaterbeek en hoort sinds 1628 bij het landgoed Twickel. De huidige boerderij stamt uit 1845 en wordt bewoond door de familie Ragbourn die sinds 1989 het bedrijf runnen. In 1977 is een ligboxenstal gebouwd voor 25 koeien, inmiddels zijn dat er 85 waarvoor in 2014 een nieuwe ligboxenstal (met wolfskap) kwam met melkrobots. De 10 ha. mais en gras  levert voldoende voer op. De monumentale bakspieker, mogelijk ook uit de 14e eeuw, naast de boerderij is groot genoeg om te verbouwen tot woning, waarbij de monumentale delen gerestaureerd zijn. Dat was ‘een hele klus’, in samenwerking met de gemeente en het landgoed Twickel, waarbij de belangen niet altijd overeenkwamen. Het is de bedoeling dat de ouders Ragbourn daar gaan wonen als de zoon het bedrijf overneemt.

Erve Klein Avest, Oelersteeg 2, 7554RG, Oele : gemeente Hengelo

Erve Klein Avest, voor het eerst genoemd in het verpondingsregister van 1601/1602, was tot 1998 volop in gebruik als boerenbedrijf. Vanaf 2005 is de Twickelschuur gebruikt als proeflokaal door een wijnimporteur. Sinds 2018 is het erf bewoond door de familie Kalter. Op deze locatie trainen zij mensen in bewustwording en leiderschap. Daarnaast zijn zij de trotse eigenaren van een boomgaard met 38 bijzondere appel- en perenbomen. Met maar liefst acht verschillende rassen wordt een eigen Oele’r Cider geproduceerd. Het erf is een mooi voorbeeld van multifunctioneel gebruik waar op verschillende manieren gebruik wordt gemaakt van de ruimte, de rust en de natuur op en om het erf. Voor meer informatie: www.ervekleinavest.nl

Erve Groot Avest, Oelersteeg 14, 7554RG, Oele: gemeente Hengelo
Dit boerenerf, reeds genoemd bij de schatting (belasting) in 1475, heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt. Van een melkveebedrijf is het geheel doorgegroeid naar een agrarisch bedrijf met vleesrunderen van het Franse ras Blonde d’Aquitaine. Het unieke van deze locatie is dat met de verandering van de bedrijfsvoering, de locatie toch agrarisch is gebleven. Op het erf zijn verschillende veranderingen doorgevoerd voor de nieuwe bedrijfsvoering.  In één van de schuren is een slagerij gemaakt met winkel van waaruit het op de boerderij gefokte vlees direct verwerkt en verkocht kan worden. De boerderij zelf is nagenoeg niet veranderd. Op de deel zijn enkel bed & breakfast kamers gemaakt om ook dat deel van de boerderij een herbestemming te geven. Al met al een goede manier van herbestemmen van deze locatie. Voor meer informatie: www.ervegrootavest.nl

Erve Loobosch, Twickelerlaan 15, 7495VG, Ambt-Delden: gemeente Hof van Twente
Deze Twickelboerderij ligt aan de rand van de Deldeneres. Momenteel wordt de boerderij gerestaureerd en verbouwd tot woning, na jarenlang agrarisch gebruik en hobbyboeren, wat tot diverse dilemma’s leidt. Als de bestemming wijzigt moet er veel gebeuren.  Veel schuren zijn overbodig en zitten vol asbest en ander vervuilingen. Veel oude historische onderdelen zijn of slecht of niet meer aanwezig. De grote vraag is hoe dit soort erven betaalbaar te maken en betaalbaar te houden. Dilemma’s zijn het behouden van authentieke onderdelen, verrommeling op het erf en het  terugbrengen van landschappelijke elementen in  verhouding met de betaalbaarheid van het geheel.

Erve de Haar, Petzoldweg 11, 7495VT, Ambt-Delden: gemeente Hof van Twente
Dit rijksmonument is sinds 2017 weer eigendom van de Stichting Twickel en wordt nu volledig gerestaureerd en verduurzaamd. De provincie heeft subsidie verleend in het kader van de zogenaamde Tender-regeling. In 2018 is de restauratie gestart. De authentieke zaken zijn gehandhaafd en waar nodig hersteld. Met voorzetwanden is er een isolatieschil aan de binnenzijde aangebracht. Het geheel wordt straks verwarmd door een laagtemperatuurverwarmingssysteem dat gevoed wordt door een horizontale bodemwisselaar die op 3 meter diepte is aangebracht op het achterliggende weiland. De historische beglazing is gebleven en hiervoor zijn voorzetramen geplaatst. Al met al een geslaagde restauratie met maximale verduurzaming van het geheel.

Op de hoogte blijven?