Erve Otman (Otting)
Type boerderij: Hallehuistype
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm: Topgevel2Zijdig

Verslag Twentse Ervendag 2022

Op zaterdag 8 oktober vond, drie jaar na de laatste,  de  achtste Twentse Ervendag plaats. Dit keer was gekozen voor twee boerderijen aan de Regge in de gemeenten Wierden en Hof van Twente. De belangstelling was groot; meer dan zestig donateurs en andere belangstellenden namen het fraaie herfstweer te baat om, deels op de fiets, naar het Reggedal te komen.

De ontvangst was bij de Schippersherberg ‘Binnengait’ aan de Kartelaarsdijk bij Enter waar na de koffie met krentwegge voorzitter Henk Robben iedereen welkom heette. Daarna vertelde Jannie Jansen over de rijke geschiedenis van deze herberg, direct aan de Regge, waar haar familie al lang woont. Al is het thans geen herberg meer het is nu nog steeds een zgn. ‘Rustpunt’ voor passanten. Vervolgens ging bouwhistoricus Philip Heitkamp in op de bouwgeschiedenis van de doorritschuur en de krukhuisboerderij en wees tijdens een korte rondleiding op de bijzondere details.

Hierna verplaatste het gezelschap zich naar het Erve Senkeldam aan de Kolhoopsdijk dat van een wisse sloop gered is door de huidige eigenaar Maurice Roetgering uit Enter. Op de deel  hield Philip Heitkamp een uitvoerige presentatie met beeldmateriaal over de deplorabele toestand waarin de boerderij zich tot voor enkele jaren bevond en de zorgvuldige wederopbouw en restauratie die nog in volle gang is. De toelichting werd aangevuld door Maurice Roetgering die ook zijn plannen voor het terrein van de voormalige camping De Parel en het omringende waardevolle rivierlandschap ontvouwde.

Na een uitgebreide, geheel in eigenbeheer verzorgde lunch werd aan de helft van het gezelschap  gelegenheid gegeven het fraaie voorhuis van de boerderij te bezoeken met toelichting door Philip Heitkamp en restauratieschilder Henk Seppenwoolde terwijl de andere helft van het gezelschap een rondleiding over een deel van het terrein kreeg onder leiding van Maurice Roetgering. Nadat de beide groepen gewisseld hadden werd met een drankje  deze geslaagde dag afgesloten onder dankzegging van de eigenaren van de beide boerderijen voor de gastvrijheid. Hopelijk melden de deelnemers die nog geen donateur zijn van de Stichting Twentse Erven zich alsnog aan als donateur van de Stichting.

JWvB 2022-10-09 Foto’s Ben Haarhuis

Op de hoogte blijven?