Erve Otman (Otting)
Type boerderij: Hallehuistype
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm: Topgevel2Zijdig

Welkom op het Twentse erf!

Met het onderwijspakket ‘Welkom op het Twentse erf!’ wil de Stichting Twentse Erven basisschoolleerlingen hun ogen laten openen voor het agrarisch erfgoed in Twente. De Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van het behoud van historische Twentse boerderijen, hun interieurs, bijgebouwen en erven. Dit doet zij onder andere door het verlenen van een bijdrage voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerken en het opzetten van een ervenkaart. Om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het Twentse erf is er nu ook een onderwijspakket beschikbaar.

De Stichting Twentse Erven stelt zich op het standpunt dat het behoud van de historische erven van waardevolle betekenis is voor een karakteristiek en onderscheidend platteland. Een overdracht van dit betekenisvolle erfgoed naar een nieuwe generatie is hierbij van belang. Daarom ontwikkelt de Stichting in samenwerking met Zeeman en de Regt Onderwijskundigen een onderwijspakket voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Een eerste testversie van het onderwijspakket is gereed. Deze versie wordt binnenkort getest op de basisschool in Saasveld en de school met de bijbel in Notter-Zuna. Onderdeel van het programma is een bezoek aan een echt Twents erf in de buurt van de school. Voor de leerlingen uit Saasveld staat er een bezoek gepland op het oude erf de Fraank van de familie Veldhuis. De leerlingen van de school in Notter-Zuna worden verwacht op het oude erf Woolderink in Wierden.

Na een voorbereidende les op school staan er op het erf allerlei praktijkactiviteiten voor de leerlingen klaar, zoals zoek- en gluuropdrachten, grondboren en water zoeken onder leiding van een echte wichelroedeloper . Na de praktijkmiddag wordt de lessenserie afgesloten met een korte reflectie en een verwerkingsopdracht op school.

De bedoeling is dat het onderwijspakket na de testfase ook door andere belangstellende scholen kan worden aangevraagd via de stichting. Meer informatie over de Stichting Twentse Erven is te vinden op www.twentse-erven.nl.

Het realiseren van het onderwijspakket is onderdeel van het project Historische erven in Twente (HEIT). Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel in het kader van het programma Het Verhaal van Overijssel 2018.

Vasse, 28 oktober 2019

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Miriam Leferink,

Pratensis – adviseurs landelijk gebied, telefoon 06 461 41 701.

Foto: Uitreiking handmelkdiploma (fotoarchief van de familie Veldhuis te Saasveld).

Op de hoogte blijven?